Fördelar med att Sluta Snusa

Snus är en rökfri form av tobak som har brukats i Sverige i över 200 år. Snus tillverkas i princip enbart i Norge och Sverige, men andra former av snus tillverkas i andra länder. Dessa anses dock inte vara klassiskt svenskt snus och tillverkas inte på samma sätt som svenskt snus.

Snus placeras under överläppen, antingen som lös tobak, lössnus eller i färdigförpackade små påsar, kallat portionsnus. Till skillnad från den form av tuggtobak som används i Nordamerika, kräver snus inte att du spottar. Den skiljer sig också från vanlig tobak genom att den är ångad snarare än röktorkad. Detta resulterar i minskade nivåer av cancerframkallande ämnen som nitrosaminer. Å andra sidan innehåller snus högre nivåer av nikotin.

Användningen av snus är kontroversiell. Trots flera lobbyförsök från Sverige och företag såsom Swedish Match har Europeiska unionen förbjudit försäljning av snus inom EU på grund av nikotinets kända beroendeframkallande och skadliga effekter. Amerikanska hälsomyndigheter avråder även från dess användning. Sverige är det enda EU-land som ha fått undantag från EU:s regler om muntobak såsom snus på grund av Sveriges långa historia av snusanvändning.

Det finns en oro för att snus kan vara en “inkörsport” till cigarettrökning, genom att få unga människor beroende av nikotin.

Även om snus har konstaterats vara betydligt mindre farligt än rökning är det inte helt ofarligt. Det finns dessutom andra anledningar till varför du bör överväga att snusa.

Nedan tittar vi närmare på de främsta fördelarna med att sluta snusa.

Bukspottkörtelcancer och snus

Även om studier inte är enhälliga har vissa funnit ett samband mellan snusanvändning och bukspottskörtelcancer.

Två studier som specifikt inkluderade snus fann en måttlig riskökning.

En studie från 2007 som gjordes av byggnadsarbetare som snusade och som inte tidigare hade rökt fann en ökad risk för cancer i bukspottkörteln. Studien kom fram till att användning av svenskt snus kan vara en möjlig riskfaktor för cancer i bukspottkörteln. Dock behövs det mer studier för att dra några konkreta och säkra slutsatser. Men för många bör det räcka med att det finns en potentiell risk för att undvika att börja snusa, eller för att sluta snusa. Om du kan undvika någonting som potentiellt kan öka risken för cancer bör du också göra det.

Munhålecancer

Tobaksrökning är en av de starkaste riskfaktorerna för munhålecancer.

Bevisen för att snus leder till cancer i munhålan är precis som för bukspottskörtelcancer blandade, men vissa studier har kunnat identifiera ett möjligt samband mellan snusanvändning och munhålecancer. En studie från 2008 drog slutsatsen att risken för munhålecancer tobaksanvändare av rökfria alternativ såsom snus sannolikt är mindre än för rökare, men högre än för personer som inte använder tobak.

En studie från 2013, som inkluderade snusprodukter från olika länder, drog en starkare slutsats: att det finns ett starkt samband mellan rökfri tobaksanvändning och cancer i kinden och tandköttet.

En annan svensk studie skiljde sig dock åt från studien ovan. Denna studie från 2012 av 16 svenska män med skivepitelcancer i munhålan drog slutsatsen att svenskt snus möjligen inte är ett ofarligt alternativ till rökning. Dessa män hade snusat före cancerdiagnosen i genomsnitt 42,9 år. Cancersjukdomarna fanns på de platser där de snusat, alltså vid läppområdet.

En liknande slutsats drogs från en långtidsstudie av 9 976 svenska snusande män. Denna studie, som rapporterades 2008 visade att risken för muncancer för snusare inte kunde uteslutas. Den fann en hög förekomst av oral och svalg cancer hos de snusare som studerades.

Med det sagt är det klokt att sluta snusa på grund av den potentiella risken för att få munhålecancer, även om denna skulle vara ytterst liten. Eftersom slutsatserna hos olika studier är blandade är det svårt att säga helt säkert, men oavsett är det en risk du vill undvika.

Spara pengar

Även om de potentiella hälsoriskerna inte är helt klara när det kommer till snusanvändning är pengarna det kostar någonting som är väldigt konkret.

Som ett räkneexempel kan vi räkna att du konsumerar 4 dosor per vecka. Antag att priset för en snusdosa är 40kr per dosa. Detta blir alltså en kostnad på 160kr per vecka eller 8320kr per år för någonting som du inte behöver!

Genom att sluta snusa kan du spara pengar och göra någonting roligare såsom att åka på en semester.

Skydda ditt tandkött

En annan konkret fördel med att sluta snusa är att skydda ditt tandkött.

Det är ingen nyhet att användning av snus skadar ditt tandkött över tid.

En oberoende rapport som beställdes av den ledande snusproducenten Swedish Match kommenterar den karakteristiska typen av munskador som snusare kan få på tandkött och läpp. När du snusar så “fräter” du bort tandköttet och gör att det rör sig uppåt. Detta kan i längden leda till tand-och munbesvär. För at inte tala om att det även kan leda till andra typer av tand-och tandköttsproblem eller göra att du börjar blöda i tandköttet.

Fräschare mun

När du snusar får du sämre andedräkt. Genom att sluta snusa kan du få en bättre andedräkt och undvika att gå runt och skrämma bort folk med din dåliga andedräkt.

Beroende är en börda

Alla typer av beroende är en börda som leder till onödig stress och belastning i ditt liv. När folk lyckas bli av med ett beroende i sitt liv blir det därför som att en börda lyfts från axlarna. Det blir en mindre sak att fokusera och behöva lägga energi på. För många är detta den enda anledningen till att sluta snusa. De vill helt enkelt inte vara beroende av någonting.

Back to Top