Vad är ett motstånd och vad används det till?

Elektroniska komponenter kommer i mängder av olika former, storlekar och de har dessutom olika syften. Den gemensamma nämnaren för alla är att de på något vis används för att skapa eller upprätthålla elektriska kretsar. En elektrisk krets är vad som för ström från en källa till en mottagare!

Det finns mängder av olika typer av komponenter som används för att skapa elektriska kretsar. Bland annat transformatorer, induktorer, kondensatorer, dioder och resistorer. I den här artikeln ska vi prata lite mer om det sistnämnda, alltså resistorer, och då främst motstånd.

Vad är en resistor?

En resistor är en komponent som används för att strömmen i en elektrisk krets ska färdas långsammare. Som du kanske hör på namnet “resistor” (tänk engelskans “resist”) så innebär det kort och gott att göra motstånd mot strömmen. Den har dessutom en annan funktion än att bara hindra strömmen, den tar även upp effekten från den elektriska kretsen i form av värmeenergi som även kan lagras. Resistorer används bland annat för att begränsa storleken på strömmen, såväl som sänka signalens spänning och göra av med överbliven effekt som kommer från en krets.

Vad är ett motstånd?

Det finns olika sorter av resistorer, bland annat motstånd, effektmotstånd och potentiometer. Men motstånd då – vad är det? Jo, ett motstånd är den enklaste formen av en resistor och alltså den delen som hindrar strömmen. Den används för att begränsa storleken på strömmen i en krets, helt enkelt.

När använder man ett motstånd?

Vi har pratat lite om vad ett motstånd gör i teorin, men när används de i praktiken? Ett enkelt svar är att en resistor kan användas för att höja eller sänka ljusstyrkan på en lampa med dimmers, eller för att höja och sänka volymen på en radio. Alla gånger då man behöver begränsa flödet av ström till en mottagare är det ett motstånd som gör jobbet åt en. Det är en synnerligt förenklad förklaring, men det ger dig i varje fall en bättre bild av när och varför motstånd används.

Om du vill lära dig mer om elektroniska komponenter, som till exempel motstånd, finns det mängder av intressanta lektioner att ta del av på nätet. Du kan dessutom prata med en elektriker eller en annan person som arbetar med elektronik av olika slag för att få reda på mer om var och när de olika komponenterna används. Hos tme.eu, på den här sidan https://www.tme.eu/se/katalog/hogeffekts-motstand_100511/ kan du hitta olika varianter.

Var köper man motstånd?

Om du behöver köpa en resistor i form av ett motstånd, eller någon annan typ av elektronisk komponent, kan du göra det på tme.eu! Där hittar du över 500 000 olika typer av komponenter och du kan beställa både som privatperson och som företagare.

Tillbaka till toppen