Robotar inom läkemedelsindustrin

Innan vi pratar om hur robotar kan användas inom läkemedelsindustrin, låt oss titta på de goda sakerna som kommer från automatisering.

Mer arbete blir gjort

Robotar kan göra stor skillnad i produktionen genom att utföra vissa arbeten snabbare och på ett mer effektivt sätt.

Konsekvent arbete

Robotar gör alltid uppgifter på exakt samma sätt, vilket också gör produkterna mer konsekventa. I en bransch som läkemedelsindustrin så är det kritiskt att vissa arbeten utförs på samma sätt, varje gång.

Mindre väntetider

Till skillnad från en anställd kan en robot arbeta dygnet runt och behöver inga pauser. Detta gör att produktion och paketering går snabbt och smidigt.

Mer rörelsefrihet

Cobots, som är en typ av robot, är särskilt lätta att programmera. Det gör att de kan utföra olika jobb på kort tid och reagera snabbt på förändringar.

Snabbare inträde på marknaden

Inom läkemedelsindustrin kan robotar hjälpa till med tester och prövningar. Detta påskyndar flödet för nya produkter. Så att de kan släppas ut på marknaden snabbare.

Vart börjar man?

Som företag är det viktigt att tänka på vilka förmåner som kommer att ha störst effekt på det slutgiltiga resultatet. Vilka affärsprocesser skulle få ut det mesta av fördelarna ovan? Detta är goda tecken på att dessa uppgifter skulle vara mycket bättre om de var automatiserade.

Det är också bra att titta på vilka uppgifter som ger mest avkastning på investeringen utan att det krävs för många förändringar inom företaget. Det är bra uppgifter att börja automatisera. Efter att detta har fungerat kan du titta på andra uppgifter som kan utföras automatiskt för ytterligare fördelar.

Användningsområden för robotar inom läkemedelsindustrin

Lyft och lägg ned

Denna enkla uppgift är bara att flytta saker från en plats till en annan. Det kan innebära att man tar av saker från ett löpande band och lägger dem i ett arbetsområde eller sorterar saker så att de kan användas i ett annat steg. Du kan tänka dig att sortera medicinflaskor eller ställa i ordning sprutor som ett jobb inom läkemedelsindustrin. Det är en enkel uppgift som behöver utföras ett stort antal gånger, som inte kräver specialkunskap och som därför passar utmärkt för robotar.

Inspektion

Inspektion är ett hårt jobb för människor att göra eftersom de måste vara mycket uppmärksamma på vad de gör hela tiden. Om en farmaceut gör ett misstag under en inspektion kan det ha enorma konsekvenser. Robotar kan vara en gudagåva eftersom de kan göra samma sak om och om igen. Robotar kan till exempel kontrollera om blisterförpackningarna är fulla eller hitta andra problem med hjälp av skanning och igenkänning.

Förslutning av förpackningar

Automatisering är ett utmärkt sätt att hantera stängning av flaskor och förpackningar. Att dra åt korken på en burk är ett tråkigt och meningslöst jobb för arbetare. Å andra sidan är det lätt för robotar att hålla igång hela dagen med noggrannhet och konsekvens. Att använda en robot för att försegla flaskor, burkar och förpackningar kan vara snabbare och mer konsekvent om du har rätt robot och sensorer.

Dosering

Dosering är inte alltid något man tänker på när man tänker på robotar. Men robotar gör redan mycket av den här typen av arbete. En robot kan fylla medicinflaskor eller sprutor till exempel. På så vis kan en stor arbetsmängd absorberas av endast en eller två robotar.

Maskinvård

Halvautonoma maskiner används mycket inom läkemedelsindustrin. För det mesta lastar och lossar en anställd dessa. Men det är också möjligt att låta en robot göra det här jobbet. Detta frigör arbetstagaren att göra saker som är mer värdefulla. Ett exempel på detta är att använda en robot för att placera prover i en maskin som testar dem.

Förpackning och lastning

Produkterna måste packas, vilket är ett viktigt jobb inom alla områden, inklusive läkemedelsindustrin. En robot kan göra saker som att lägga mediciner i påsar eller lådor, lasta produkter på brickor eller stapla lådor på pallar.

Att använda robotar för att automatisera processer inom läkemedelsindustrin kan göras på flera sätt. Utöver de applikationer som anges ovan finns det ännu fler val. 

Många av robotars arbetssätt gäller även för livsmedelsindustrin

Samma robotar som utför sysslor som att försegla förpackningar eller dosering, kan även användas inom liknande branscher, exempelvis restaurangindustrin. Att använda sig av robotar för automatisk dosering gör det möjligt att blanda ihop smeter eller degar på ett enkelt och smidigt sätt. 

Eller varför inte använda sig av robotar för att hjälpa till att försegla förpackningar, packa färdiga förpackningar på pall eller lasta lådor med produkter för frakt. På så vis kan samma robotar som används inom läkemedelsindustrin, även användas inom andra branscher som restaurang- och livsmedelsindustrin.

Robotar används även inom sjukvården

Även om vi inte riktigt är så pass avancerade att robotar besöker patienter i sina rum, så används robotar flitigt redan idag inom sjukvården. Ett exempel är att Cobots används på Köpenhamns universitetssjukhus för att förbättra sjukvården. Coboterna används inte i patientvården, utan i sjukhusets laboratorium. 

I labbet avlastar robotar labbpersonal från tidskrävande och monotona uppgifter. De sorterar 7-8 prover per minut och upp till 3 000 rör per dag. Ett kamerasystem hjälper till i denna process. Robotarna sorterar sedan proverna i ett lämpligt fack efter färg. Robotarna tar sedan bort rören och placerar dem i en anordning för centrifugering och analys.

På så vis kan de anställda lägga sin tid på att utföra mer kvalificerat arbete vilket resulterar i att arbetsmiljön blir bättre för de anställda, samtidigt som effektiviteten blir högre överlag tack vare att fler uppgifter kan utföras samtidigt. 

Det är viktigt att komma ihåg att robotar inte nödvändigtvis helt behöver ersätta anställda. Istället så kan robotar vara den perfekta lösningar för att delvis ersätta monotona eller komplicerade sysslor så att de anställda kan fokusera på andra uppgifter, som i fallet med Köpenhamns universitetssjukhus. 

Sammanfattningsvis

Robotar kan användas för att utföra uppgifter på ett konsekvent och effektivt sätt vilket passar utmärkt för läkemedelsindustrin och sjukvården. Även livsmedelsindustrin kan se stora fördelar från dessa robotar och för varje år som går så används robotar alltmer för att effektivisera arbetsflöden inom olika branscher. Bevisligen så är läkemedelsindustrin en bransch där det finns gott om utrymme för användning och implementering av robotlösningar. 

Tillbaka till toppen